CÁP QUANG DOANH NGHIỆP

SUPER100

490.000
VNĐ/ THÁNG


100Mbps

Mức giá trên ĐÃ bao gồm VAT 10%

Đăng ký ngay

SUPER200

545.000
VNĐ/ THÁNG


200Mbps

Mức giá trên ĐÃ bao gồm VAT 10%

Đăng ký ngay

SUPER300

1.410.000
VNĐ/ THÁNG


300Mbps

Mức giá trên ĐÃ bao gồm VAT 10%

Đăng ký ngay

SUPER400

8.125.000
VNĐ/ THÁNG


400Mbps

Mức giá trên ĐÃ bao gồm VAT 10%

Đăng ký ngay

Giới thiệu CÁP QUANG CÁ NHÂN

Bất cứ một doanh nghiệp, tổ chức nào cũng cần sử dụng một đường truyền Internet cáp quang ổn định, tốc độ nhanh chóng cùng một mức phí phù hợp. Thấu hiểu điều đó, FPT Telecom mang đến các gói cước cáp quang tốc độ cao dành cho doanh nghiệp sử dụng từ 50 thiết bị, tốc độ truy cập từ 60 Mbps -> 100 Mbps

Bất cứ một doanh nghiệp, tổ chức nào cũng cần sử dụng một đường truyền Internet cáp quang ổn định, tốc độ nhanh chóng cùng một mức phí phù hợp. Thấu hiểu điều đó, FPT Telecom mang đến các gói cước cáp quang tốc độ cao dành cho doanh nghiệp sử dụng từ 50 thiết bị, tốc độ truy cập từ 60 Mbps -> 100 Mbps